قابل توجه دانشجویان متقاضی دروس اصلی یا تخصصی در ترم  تابستان1396

دانشجویانی که متقاضی ارایه دروس اصلی و تخصصی در ترم تابستان 96 می باشند ، می توانند از تاریخ 12/02/96 تا 26/03/96 از طریق سامانه مدیریت درخواست های دانشجویی و به ترتیب زیر عمل نمایند. لازم به ذکر است دروس عمومی و پایه طبق روال سال های قبل ارائه خواهد شد و نیازی به ثبت درخواست از طرف دانشجویان برای این دروس نمی باشد:

1-   ورود به سیستم آموزشی دانشگاه ارومیه (سما)

2-  انتخاب گزینه ثبت درخواست از پانل مدیریت درخواستها

3- مراجعه به قسمت لیست درخواست های دانشجو و انتخاب گزینه ثبت برای درج درخواست دروس اصلی یا تخصصی مورد نظر در ترم تابستان96

4- ثبت درخواست با فرمت: نام درس(کد درس) تعداد واحد

تذکرات مهم!

*برای استفاده از سیستم  از مرورگر فایرفاکس(Mozilla Firefox) استفاده نمایید.

*حد اقل تشکیل کلاسها 20 نفر خواهد بود.

*هر دانشجو فقط یک بار و حق ثبت حداکثر دو درس (حداکثر 6 واحد) را دارد و به دروس بیشتر از دو درس ترتیب اثر داده نخواهد شد.