قابل توجه دانشجويان محترم!

1)    بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه انتخاب واحد نیمسال962 طبق برنامه زمانی زیر انجام خواهد شد:

ردیف

مقطع تحصیلی-ورودی

تاریخ

1

مقاطع کاردانی، کارشناسی، و دکتری حرفه ای - ورودی 94 به قبل

96/11/14 الی 96/11/15

2

مقاطع کاردانی، کارشناسی، و دکتری حرفه ای -  ورودی 95 و 96

96/11/16 الی 96/11/17

3

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی کلیه ورودیها

96/11/18 الی 96/11/19

4

تمام مقاطع تحصیلی- تمامی ورودیها

96/11/20

 

2)   با توجه به آغاز زمان ارزیابی دانشجویان عزیز از اساتید محترم در نیمسال961، پس از ورود به سیستم با انتخاب گزینه "دروس ارزشیابی" نسبت به تکمیل فرم های ارزیابی اساتید خود اقدام فرمایید. انجام ارزيابي زماني کامل خواهد شد که براي تمام دروس فرم ارزيابي پر شده ودر هر فرم نيز به تمام سوالات پاسخ داده شود.