قابل توجه دانشجويان ورودي سال96:

كد كاربري جهت ورود به سيستم آموزش، شماره دانشجويي و

كلمه عبور، شماره داوطلبي است.