اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص شروع کلاس ها و  انتخاب واحد نیمسال982

انتخاب واحد دانشجویان به صورت اينترنتي و طبق برنامه زمانی زیر انجام خواهد شد:

مقطع تحصیلی

تاریخ

مقاطع کاردانی، کارشناسی، و دکتری حرفه ای

98/11/19 الی 98/11/20

تمام مقاطع تحصیلی- تمامی ورودیها

98/11/21 الی 98/11/25

حذف و اضافه دانشجويان از تاريخ 98/11/27 تا 98/11/29 انجام خواهد شد.

 

شروع كلاس هاي نيمسال982 برای کلیه مقاطع تحصیلی از تاریخ 98/11/26 خواهد بود و کلاس های دروس عمومی شامل آشنایی با قانون اساسی، عرفان عملی در اسلام، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، اندیشه اسلامی1، اندیشه اسلامی2، تاریخ تحلیلی صدر اسلام، زبان ترکی آذری، شناخت محیط زیست، زبان خارجی، زبان فارسی؛  از تاریخ  98/11/30 شروع خواهند شد.

تذکرات مهم در خصوص انتخاب واحد و شروع کلاس های نیمسال 982:

1-    دروس ارائه شده نیمسال982 از تاریخ 98/11/16 از طریق سیستم وب دانشجویان(سما) قابل مشاهده خواهد بود لذا دانشجویان محترم قبل از اقدام به انتخاب واحد ابتدا با استفاده از دروس ارائه شده، برنامه کلاسی و انتخاب واحد خود را با رعایت پیش نیاز، هم نیاز، تداخل کلاسی و تداخل امتحانی؛ تنظیم کرده و سپس نسبت به انتخاب واحد در سیستم اقدام نمایند.

2-   کلاس ها طبق برنامه زمانی فوق تشکیل و حضورغیاب کلاسی به صورت سیستمی توسط اساتید انجام خواهد گرفت لذا دانشجویان گرامی بایستی به صورت منظم در کلاس ها حاضر شده و مسوولیت غیبت بیش از حد مجاز در کلاس برعهده دانشجو خواهد بود.

3-  طبق برنامه ریزی به عمل آمده، دروس عمومی در نیمسال982 به تعداد کافی و بدون درج نام استاد ارائه شده و دانشجویان محترم می توانند  حداکثر دو درس عمومی را انتخاب نمایند.

4-  دانشجویانی که دروس عمومی سمت چپ جدول را گذرانیده باشند بدلیل هم ارز بودن نباید دروس سمت راست جدول را انتخاب نمایند.

نام درس

کد درس

نام درس

کد درس

آشنایی با قانون اساسی

1265

انقلاب اسلامی ایران

1250

عرفان عملی اسلام

1249

آیین زندگی

1248

انسان در اسلام

1244

اندیشه اسلامی(1)

1242

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

1245

اندیشه اسلامی(2)

1243

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

1253

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

1254

 

5-  هرگونه درخواست تغییر دروس انتخابی فقط در بازه زمانی انتخاب واحد و حذف و اضافه قابل بررسی خواهد بود.

6-  دانشجويان بعد از انتخاب واحد تنها مجاز به حذف 2 درس از واحدهاي انتخاب شده و اخذ 2 درس جديد در بازه حذف و اضافه خواهند بود و تاريخ هاي فوق قابل تمديد نخواهد بود.

7-  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد توجه نمایند براساس تبصره3 ماده7 شیوه نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد، چنانچه برای ترم 991 واحد درسی داشته باشند به هیچ عنوان نبایستی پایان نامه را انتخاب نمایند. انتخاب واحد سایر دروس همراه پایان نامه در نیمسال982 فقط برای دانشجویان ترم آخر و به شرط موافقت گروه مربوطه و با رعایت سقف مجاز واحدهای درسی امکان پذیر خواهد بود.

8-  کلیه دانشجویان(برادران) که از نظر وضعیت نظام وظیفه با معافیت تحصیلی درحال تحصیل می باشند تاریخ پایان مجوز معافیت تحصیلی خود را کنترل نموده و در صورت اتمام این تاریخ سریعا به اداره ثبت نام(مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه ای) و اداره تحصیلات تکمیلی(مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری) در حوزه معاونت آموزشی مراجعه نمایند. درغیر اینصورت مسوولیت هرگونه مشکل ناشی از این موضوع به عهده دانشجو خواهد بود.

9-   انتخاب واحد دانشجویان ورودی نیمسال982 و دانشجویان مهمان، توسط آموزش دانشکده ثبت خواهد شد و این دانشجویان نیازی به انتخاب واحد اینترنتی ندارند.