اطلاعیه ترم تابستان 1397 دانشگاه ارومیه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی ترم تابستان می رساند دانشگاه ارومیه ترم تابستان 1397 را طبق تقویم زیر برگزار خواهد نمود.

رديف

عنوان

تاريخ

1

انتخاب واحد ترم تابستان به صورت اينترنتي توسط خود دانشجويان(مخصوص دانشجويان دانشگاه اروميه)

1397/04/23 الي 1397/04/27

2

ثبت نام دانشجويان خارج از دانشگاه به صورت حضوري

1397/04/23 الي 1397/04/27

3

شروع كلاسها

30/04/1397

 

دروسی که ارائه خواهند شد عبارتند از: (برای دریافت لیست دروس به سایت دانشگاه ارومیه مراجعه نمایید)

 1-دروس عمومی نظری  2-  تربیت بدنی1 و 2،  4 – دروس پايه، تخصصی و اختیاری

تذکرات مهم!

*برای استفاده از سیستم  از مرورگر فایرفاکس(Mozilla Firefox) استفاده نمایید.

*حد اقل تشکیل کلاسها 20 نفر خواهد بود.

*هر دانشجو فقط یک بار و حق انتخاب حداکثر 6 واحد درسی را دارد.

محل ثبت نام:   ارومیه- خیابان والفجر2- روبروی صداوسیما- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تلفن تماس:     33379600-044                      محل برگزاری کلاسها : دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

-------------------------------------------------------------

مراحل ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان97  مخصوص دانشجویان داخل دانشگاه ارومیه :

1- واریز مبلغ شهریه محاسبه شده به حساب شماره 0110178484004 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه  ارومیه  نزد بانک ملی و قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران

2- مراجعه حضوری به  آموزش  دانشکده ادبیات جهت تحویل فیش واریزی و اخذ مجوز انتخاب واحد اینترنتی

3- انتخاب واحد دروس مورد نظر به صورت اینترنتی توسط خود دانشجویان

-----------------------------------------------------------------------------

مراحل ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان97  مخصوص دانشجویان خارج از   دانشگاه ارومیه :

1- واریز مبلغ شهریه محا سبه شده به حساب شماره 0110178484004 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه  ارومیه  نزد بانک ملی و قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران

2- مراجعه حضوری به   سایت اینترنتی واقع در طبقه همکف ساختمان کلاسها  و یا کافی نت های بیرون دانشکده

3- ورود به سایت دانشگاه ارومیه به آدرس اینترنتی www.urmia.ac.irفقط با مرور گر  Mozilla fire fox

4 -  ورود به سیستم آموزشی دانشگاه ارومیه (سمت راست قسمت پایین) و انتخاب گزینه ثبت نام مهمانی

5- ثبت نام  و اخذ شماره دانشجویی مهمان دانشگاه ارومیه( قابل توجه:  ارائه  صحیح  کلیه اطلاعات درخواستی ضروری می باشد.  عواقب ناشی از درج اشتباه اطلاعات بر عهده خود شخص خواهد بود.)

6-  مراجعه به آموزش  دانشکده ادبیات جهت   اعلام شماره  دانشجویی و  تحویل   فرم ثبت نام  و  فیش واریزی  و اخذ مجوز انتخاب  واحد اینترنتی

7- انتخاب واحد دروس مورد نظر به صورت اینترنتی توسط خود دانشجویان از طریق سیستم آموزشی دانشگاه ارومیه (سمت راست قسمت پایین) و استفاده از شماره دانشجویی مهمان به عنوان کد کاربری و  کد ملی به عنوان کلمه عبور